Bij Kims Coiffure draait alles om tevreden klanten. Mocht je toch een slechte ervaring hebben, vertel dat dan aan Kim. Bel of mail en deel daarmee je klacht. We doen er alles aan om het probleem op te lossen.
Alle informatie omtrent klachtenafhandeling volgens de branchevereniging vind je hieronder.

Je bent klant van een kapsalon die lid is van de brancheorganisatie ANKO en aangesloten bij de Geschillencommissie.  De Algemene Voorwaarden van de Uiterlijke Verzorgingsbranche zijn van toepassing op alle ANKO-leden. Deze voorwaarden en het bijbehorende reglement vind je hieronder. De voorwaarden zijn overeengekomen tussen de vertegenwoordigers van de consument (Consumentenbond) en de ondernemer (ANKO).

De Geschillencommissie
Heb je een klacht en komen we er onderling niet uit, dan kan je naar de onafhankelijke Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC) stappen. Deze stichting handelt de klacht af. Het doel van deze commissie is om geschillen tussen consumenten en de ondernemer op een goede, snelle en eenvoudige manier op te lossen. De Geschillencommissie is erkend door de overheid waardoor een betrouwbare procedure en objectieve beslissingen gewaarborgd zijn.

Samen zoeken naar een oplossing
Je bent ontevreden over je behandeling? Ga altijd eerst met je klacht naar de ondernemer voordat je de Geschillencommissie inschakelt. De ondernemer moet de gelegenheid krijgen om je

klacht met jou op te lossen. Probeer het probleem samen op te lossen. Blijf ook tijdens een eventuele procedure proberen om er samen uit te komen. Lees ook de brochure; 7 stappen naar een goede oplossing.

Correspondentie
Lukt het niet het geschil samen op te lossen, dan kan je schriftelijk een klacht indienen bij de ondernemer. Stel een termijn vast, bijvoorbeeld twee weken, om tot een oplossing te komen. Bewaar alle relevante correspondentie.

Schakel de Geschillencommissie in
Als je er nog niet samen uitkomt, dan kan je de hulp inroepen van de Geschillencommissie. Hiervoor kan je je klacht digitaal aanmelden via de website van de Geschillencommissie. Op deze site vind je ook het uitsprakenregister met uitspraken die eerder zijn gedaan in een geschil als dat van jou. Zo kan je zien of het zinvol is om je klacht aan te melden.

Downloads
- Reglement Geschillencommissie
- Algemene Voorwaarden voor Uiterlijke Verzorgingsbranches
- Brochure; 7 stappen naar een goede oplossing

Evo producten

OiVita producten

Inspiratie

Bruidskapsels